Adja meg adatvédelmi beállításait

Marketing

A weboldal funkcionalitási, kényelmi és statisztikai célokból cookie-kat használ. Azok a cookie-k és nyomkövető mechanizmusok, melyek tehcnikailag nem feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez, lehetővé teszik számunkra, hogy jobb felhasználói élményt és egyedi ajánlatokat (marketing cookie-kat és nyomkövető mechanizmusokat) nyújtsunk. Ezek csak akkor használhatók, ha Ön előzetesen hozzájárult: Tudjon meg többetVisszavonás

Az alábbi linken: Adatvédelmi beállítások bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, mely módosítás a visszavonástól lép hatályba. További információért kattintson az alábbi linkre: Adatvédelmi tájékoztató / céges információk.

Itt módosíthatja az adatvédelmi beállításait

Összes cookie letiltása: Amennyiben szeretné letiltani az összes cookie-t, kérjük nyissa meg böngészője beállításait, majd tiltsa le a cookie-k használatát. Kérjük vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetők.

Kérjük a jelölőnégyzetbe kattintva adja meg nekünk hozzájárulását vagy vonja vissza azt.

A weboldal funkcionalitási, kényelmi és statisztikai célokból cookie-kat használ. Azok a cookie-k és nyomkövető mechanizmusok, melyek tehcnikailag nem feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez, lehetővé teszik számunkra, hogy jobb felhasználói élményt és egyedi ajánlatokat (marketing cookie-kat és nyomkövető mechanizmusokat) nyújtsunk. Ezek csak akkor használhatók, ha Ön előzetesen hozzájárult: Tudjon meg többet
További információért kattintson az alábbi linkre: Adatvédelmi tájékoztató / céges információk.

 

Általános műszaki információk

Jelen szoftver a Bosch kondenzációs gázkazánokat és a hozzájuk tartozó gyári égéstermék elvezetési idomokat tartalmazza, melyek anyaga Alu/PPs (koncentrikus) vagy PPs (szimpla). A szoftver segítségével számolható az égéstermék elvezetési rendszer egyenértékű hosszúsága, illetve a szoftver tartalmazza az adott készülékhez és elvezetés típushoz tartozó maximális megengedett egyenértékű hosszúságokat.

Preambulum

A jelen végfelhasználói licencszerződés (a továbbiakban Licencszerződés) a Felhasználó és a Robert Bosch Kft. (továbbiakban: Bosch) között létrejött megállapodás a KéményKalk elnevezésű szoftver tárgyában (a továbbiakban: Szoftver). A Szoftver bármilyen módon történő használatával a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Licencszerződés feltételeit. Amennyiben a Felhasználó a jelen Licencszerződés feltételeit nem fogadja el, a Szoftvert nem használhatja.

Általános Rendelkezések

A Szoftver szerzői jogi és egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. A Szoftver használatával a Felhasználó tulajdonjogot nem szerez. Jelen Licencszerződésben meghatározott Szoftver védelemmel rendelkezik. A védelem kiterjed a Szoftver másolására, módosítására és annak jogosulatlan használatára.

Jogok és kötelezettségek

A felhasználó nem jogosult a Szoftvert vagy annak összetevőit – ideértve különösen, de nem kizárólag a digitális licenc fájlt – sajátjaként értékesíteni, átruházni, licencbe adni, terjeszteni, lízingbe vagy kölcsön adni vagy azt bármely más módon átengedni, vagy az előzőekre engedélyt adni, és a Szoftverről illetve annak összetevőiről nem rendelkezhet semmilyen módon.

A Szoftvert, illetve a fizikai védelmet biztosító eszközöket tilos visszafordítani, visszafejteni, illetve belső felépítését elemezni vagy szétszerelni.

Felhasználó köteles a Szoftvert és annak bármely összetevőjét üzleti titokként kezelni. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szoftvert a Bosch jelentős idő- és költség-ráfordítással fejlesztette ki, és hogy az a Bosch bizalmas anyagát képezi, illetve üzleti titkait tartalmazza. Felhasználó vállalja, hogy a Szoftvert szigorúan bizalmasan kezeli, illetve nem hozza nyilvánosságra.

Felek kölcsönösen vállalják, hogy a jelen Licencszerződéssel, egymással és az egymás érdekkörébe tartozó személyekkel kapcsolatos bármilyen adatot, tényt, információt üzleti titokként kezelnek, amelyet sem a jelen Szerződés időtartama alatt, sem pedig azt követően nem hozhatnak harmadik személy tudomására, illetve harmadik személyek számára nem tehetnek hozzáférhetővé. Jelen rendelkezés alól a Felhasználó neve kivételt jelent a titoktartási kötelezettségi alól, amelyre a Bosch referenciaként korlátozás nélkül hivatkozhat.

Bosch a Szoftverhez kapcsolódó szolgáltatásnyújtás útján szerzett bármely műszaki információt felhasználhat problémamegoldás, hibaazonosítás, a termék használhatóságának javítása, frissítések és fejlesztések céljából.

Felelősség

A Szoftver a Felhasználó szakmai munkájának támogatását szolgálja, a szoftverben nyújtott információ nem minősül szakmai vagy tervezési tanácsadásnak és semmilyen körülmények között nem helyettesíti a Felhasználó szakmai tudását. A Bosch nem felel a Szoftver felhasználásból eredő károkért. Bosch kifejezetten kizárja felelősségét a tekintetben, hogy a Szoftver megfelel a Bosch követelményeinek, vagy, hogy a Szoftver működése zavartalan vagy hibamentes lesz. Felhasználó vállalja a felelősséget a kívánt eredmény eléréséhez szükséges szoftver kiválasztása tekintetében, valamint a Szoftver Felhasználó által történő használata által elért eredmények tekintetében.

A Bosch nem felel semmilyen kárért, amely nem a Bosch szándékos magatartása vagy szándékos mulasztása következtében keletkezett akár a Felhasználónál, akár harmadik személynél.

Bosch semmi esetre sem felelős a Felhasználó irányában, illetve bármely Felhasználóhoz kapcsolódó fél irányában bármely közvetett, véletlenszerű, következményi, különleges, vagy büntetés jellegű kárért és elmaradt haszonért, még akkor sem, ha a Bosch tájékoztatást kapott az ilyen károk lehetőségéről.

Vegyes rendelkezések

A Szoftver használati jogaira, a használati jogok korlátaira, a licenc átruházására, a szavatosságra, a felelősség korlátozására, az egyes károkért való felelősség korlátozására és kizárására, a titoktartási és a megszűnés illetve lejárat esetére keletkező kötelezettségek jelen Licencszerződés megszűnése illetve lejárata után is érvényben maradnak.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései és más hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak.